مرکز آموزش

چرخه دامنه های بین المللی Life Cycle of a Domain

برای دامنه های ir این دوره دقیقا 60 روز است. دامنه 30 روز برای مالک آن قابل تمدید است و بعد 30 روز قفل می شود و با جریمه برای مالک آن قابل تمدید است و پس از این 2 تا 30 روز که مجموعا 60 روز می شود برای ثبت عموم آزاد می شود:

منبع: http://www.nic.ir/Terms_and_Conditio..._and_Procedure

 

برای دامنه های com مالک اولیه 39 روز فرصت تمدید دارد، بعد 30 روز وارد مرحله قفل می شود و فقط مالک با پرداخت جریمه می تواند تمدید کند، سپس 5 روز هم برای آزاد شدن در حالت pending delete می رود یعنی حداقل 74 روز بعد از تاریخ انقضا قابل ثبت برای عموم می شود

منبع: https://kb.hostcontrol.com/.com

 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟  پرینت این مقاله

در همین زمینه


انتقال دامنه بین المللی از یک ناحیه کاربری به ناحیه کاربری دیگر

این انتقال برای انتقال از یک رجیستر به رجیستر دیگر نمی شود و فقط کاربران داخلی را شامل می گردد....

انتقال دامنه بین المللی از یک رجیستر به رجیستر دیگر

این آموزش فقط مربوط به دامنه های بین المللی مانند com، net، org و مانند آنها می باشد و برای دامنه...

ثبت دامنه xyz

پسوند xyz یکی از پسوندهای نسبتا جدید و بسیار ارزان برای سال اول ثبت است که توسط اغلب افرادی که وب...

ورود به کنترل پنل دامنه های بین المللی

دولت هاست نماینده رسمی رجیسترهای Atak ترکیه و joker آلمان در ایران بوده و کاربران می توانند با...

ثبت دامنه های بین المللی

 برای ثبت دامنه خارجی همانند com.net,org,info پس از عضویت در پرتال دولت هاست و ورود به بخش...