مرکز آموزش

چرخه دامنه های بین المللی Life Cycle of a Domain

برای دامنه های ir این دوره دقیقا 60 روز است. دامنه 30 روز برای مالک آن قابل تمدید است و بعد 30 روز قفل می شود و با جریمه برای مالک آن قابل تمدید است و پس از این 2 تا 30 روز که مجموعا 60 روز می شود برای ثبت عموم آزاد می شود:

منبع: http://www.nic.ir/Terms_and_Conditio..._and_Procedure

 

برای دامنه های com مالک اولیه 39 روز فرصت تمدید دارد، بعد 30 روز وارد مرحله قفل می شود و فقط مالک با پرداخت جریمه می تواند تمدید کند، سپس 5 روز هم برای آزاد شدن در حالت pending delete می رود یعنی حداقل 74 روز بعد از تاریخ انقضا قابل ثبت برای عموم می شود

منبع: https://kb.hostcontrol.com/.com

 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟  پرینت این مقاله

در همین زمینه


مدارک مورد نیاز جهت ثبت دامنه .travel

جهت ثبت دامنه .travel ابتدا لازم است کاربر نسبت به تهیه Unique Identification Number اقدام...

نحوه تنظیم دی ان اس dns دامنه های بین المللی

توجه داشته باشید تنظیم شدن DNS های جدید یک دامنه بین 24 تا 72 ساعت زمان بر خواهد بود.چگونگی...

راهنمای تکمیل انتقال دامنه و تایید ایمیل

جهت انتقال دامنه نیاز به کد انتقال دامنه، خاموش بودن Privacy protection و غیرفعال بودن قفل...

قفل کردن دامنه های بین المللی

برای اینکه بخواهید امتیاز یک دامنه را به شخص دیگر واگذار کنید و یا به یک رجیستر دیگر آن را...

انتقال دامنه بین المللی از یک رجیستر به رجیستر دیگر

این آموزش فقط مربوط به دامنه های بین المللی مانند com، net، org و مانند آنها می باشد و برای دامنه...