اخبارتخفیف ثبت پسوندهای جدید دامنه xyz,shop,cafe,...

دولت هاست > اخبار > تخفیف ثبت پسوندهای جدید دامنه xyz,shop,cafe,...

 14 فروردین 1397 (14:06)


پسوندهای فوق برای ثبت سال اول با تخفیف ویژه به ثبت می رسد و کلیه کاربران می توانند این پسوندهای را بصورت یکساله با تخفیف ثبت کنند.
فرصت را از دست ندهید و دامنه های جدید و رند را بنام خود ثبت کنید.

توجه:
ثبت آنلاین و با اطلاعات ثبت نامی مشتری ثبت می شود.
رجیستر ثبت کننده آلمان می باشد.
تخفیف فقط شامل سال اول می باشد و چند سال بعدی و تمدید را شامل نمی شود.
نیاز به کد تخفیف نبوده و اعتبار تخفیف تا پایان ماه میلادی می باشد.

جهت ثبت این پسوندها کلیک کنید


پسوندهای تخفیف دار فروردین ماه
پسوند دامنههزینه ثبت/تومان/یکساله
.xyz 17,000

* تخفیف فقط شامل سال اول ثبت می باشد.
« برگشت