اخبار

راه اندازی سرویس معرفی پسوندهای دامنه

دولت هاست > اخبار > راه اندازی سرویس معرفی پسوندهای دامنه

8 آذر 1401


به تلاش بخش برنامه نویسی سیستم معرفی پسوندهای دامنه، طراحی و ارائه گردید، در این سیستم اطلاعات مربوط به هر دامنه شامل معرفی اولیه دامنه و قوانین آن درج می شود و کاربران براحتی می توانند پیرامون هر پسوند دامنه آشنایی پیدا کرده و از همانجا نیز دامنه خود را انتخاب و نسبت به ثبت آنلاین اقدام کنند.

این سیستم به مرور تکمیل و امکانات بیشتری به آن افزوده خواهد شد.

جهت مشاهده کلیک کنید

« برگشت