ثبت دامنه


سرور ابری

توضیحات: سرور مدریت نشده بدون کنترل پنل هاست / موقعیت سرور: آلمان / تحویل دو روزه

ابر 1

1 vCPU
2 GB RAM
20 GB Disk space
20 TB Traffic

220,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 220,000 تومان ماهانه

ابر 2

2 vCPU
2 GB RAM
40 GB Disk space
20 TB Traffic

280,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 280,000 تومان ماهانه

ابر 3

2 vCPU
4 GB RAM
40 GB Disk space
20 TB Traffic

350,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 350,000 تومان ماهانه