ثبت و خرید دامنه


سرور ابری

توضیحات: با توجه به محدودیت های اینترنت لوکیشین فنلاند پیشنهاد می شود

ابر 1

CPU: Intel 1 vCPU
RAM: 2 GB
Disk space: 20 GB
Traffic: 20 TB
موقعیت سرور انتخابی: آلمان، فنلاند، امریکا
پنل مدیریتی: ندارد - دسترسی: Root SSH
امکانات: امکان اتصال ISO ، ریبوت، ریبیلد و... از طریق تیکت
تضمین: بلاک نبودن آی پی
بازگشت وجه: تا ۱۲ ساعت با کسر ۵۰ هزارتومان

350,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 350,000 تومان ماهانه

ابر 2

CPU: AMD 2 vCPU
RAM: 2 GB
Disk space: 40 GB
Traffic: 20 TB
موقعیت سرور انتخابی: آلمان، فنلاند، امریکا
پنل مدیریتی: ندارد - دسترسی: Root SSH
امکانات: امکان اتصال ISO ، ریبوت، ریبیلد و... از طریق تیکت
تضمین: بلاک نبودن آی پی
بازگشت وجه: تا ۱۲ ساعت با کسر ۵۰ هزارتومان

400,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 400,000 تومان ماهانه

ابر 3

CPU: AMD 2 vCPU
RAM: 4 GB
Disk space: 40 GB
Traffic: 20 TB
موقعیت سرور انتخابی: آلمان، فنلاند، امریکا
پنل مدیریتی: ندارد - دسترسی: Root SSH
امکانات: امکان اتصال ISO ، ریبوت، ریبیلد و... از طریق تیکت
تضمین: بلاک نبودن آی پی
بازگشت وجه: تا ۱۲ ساعت با کسر ۵۰ هزارتومان

900,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 900,000 تومان ماهانه

ابر 4

CPU: AMD 4 vCPU
RAM: 8 GB
Disk space: 160 GB
Traffic: 20 TB
موقعیت سرور انتخابی: آلمان، فنلاند، امریکا
پنل مدیریتی: ندارد - دسترسی: Root SSH
امکانات: امکان اتصال ISO ، ریبوت، ریبیلد و... از طریق تیکت
تضمین: بلاک نبودن آی پی
بازگشت وجه: تا ۱۲ ساعت با کسر ۵۰ هزارتومان

1,250,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 1,250,000 تومان ماهانه