ثبت و خرید دامنه


سرور ابری

توجه: رنج آی پی های خارج روی همراه اول و ایرانسل جهت جلوگیری از راه اندازی پراکسی در اپراتورها محدود شده است

ابر 1

CPU: Intel 1 (vCPU)
RAM: 2 GB
Disk space: 20 GB (SSD)
Traffic: 20 TB
موقعیت سرور انتخابی: آلمان (فالکنشتاین) / آلمان (نورومبرگ) / فنلاند (هلسینکی)
پنل مدیریتی: دارد
بازگشت وجه: تا ۱۲ ساعت با کسر ۵۰ هزارتومان
سوالات متداول

400,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 400,000 تومان ماهانه

ابر 2

CPU: AMD 2 (vCPU)
RAM: 2 GB
Disk space: 40 GB (SSD)
Traffic: 20 TB
موقعیت سرور انتخابی: آلمان (فالکنشتاین) / آلمان (نورومبرگ) / فنلاند (هلسینکی)
پنل مدیریتی: دارد
بازگشت وجه: تا ۱۲ ساعت با کسر ۵۰ هزارتومان
سوالات متداول

470,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 470,000 تومان ماهانه

ابر 3

CPU: Intel 2 (vCPU)
RAM: 4 GB
Disk space: 40 GB (SSD)
Traffic: 20 TB
موقعیت سرور انتخابی: آلمان (فالکنشتاین) / آلمان (نورومبرگ) / فنلاند (هلسینکی)
پنل مدیریتی: دارد
بازگشت وجه: تا ۱۲ ساعت با کسر ۵۰ هزارتومان
سوالات متداول

520,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 520,000 تومان ماهانه

ابر 4

CPU: AMD 3 (vCPU)
RAM: 4 GB
Disk space: 80 GB (SSD)
Traffic: 20 TB
موقعیت سرور انتخابی: آلمان (فالکنشتاین) / آلمان (نورومبرگ) / فنلاند (هلسینکی)
پنل مدیریتی: دارد
بازگشت وجه: تا ۱۲ ساعت با کسر ۵۰ هزارتومان
سوالات متداول

760,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 760,000 تومان ماهانه