ثبت و خرید دامنه


سرور ابری

توضیحات: سرور مدریت نشده بدون کنترل پنل هاست / موقعیت سرور: آلمان، فنلاند، امریکا / تحویل یک روزه

ابر 1

Intel
1 vCPU
2 GB RAM
20 GB Disk space
20 TB Traffic

200,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 200,000 تومان ماهانه

ابر 2

AMD
2 vCPU
2 GB RAM
40 GB Disk space
20 TB Traffic

240,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 240,000 تومان ماهانه

ابر 3

AMD
2 vCPU
4 GB RAM
40 GB Disk space
20 TB Traffic

370,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 370,000 تومان ماهانه

ابر 4

AMD
4 vCPU
8 GB RAM
160 GB Disk space
20 TB Traffic

660,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید

قیمت و دوره پرداخت: 660,000 تومان ماهانه