ارسال درخواست

  آیا می دانید پس از ثبت دامنه یا تغییرات دی ان اس، اتصال اولیه دامنه در بستر وب، کلاد فلر و ... ۲ تا ۷۲ ساعت ممکن است زمان ببرد و طبیعی است؟

قبل از ارسال درخواست بخش آموزش را مطالعه کنید.

لطفاً دپارتمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

  • واحد پشتیبانی ثبت، تمدید و انتقال دامنه

  • واحد پشتیبانی میزبانی وب

  • سرور ابری و اختصاصی