ثبت دامنه

100 مگابایت لینوکس

• پهنای باند ماهانه نامحدود!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• هارد SSD NVMe
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 5.3 تا 7.4
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

50,000 تومان
سالانه
سفارش دهید

200 مگابایت لینوکس

• پهنای باند ماهانه نامحدود!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• هارد SSD NVMe
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 5.3 تا 7.4
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

90,000 تومان
سالانه
سفارش دهید

500 مگابایت لینوکس

• پهنای باند ماهانه نامحدود!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• هارد SSD NVMe
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 5.3 تا 7.4
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

140,000 تومان
سالانه
سفارش دهید

1 گیگابایت لینوکس

• پهنای باند ماهانه نامحدود!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• هارد SSD NVMe
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 5.3 تا 7.4
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

180,000 تومان
سالانه
سفارش دهید

2 گیگابایت لینوکس

• پهنای باند ماهانه نامحدود!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• هارد SSD NVMe
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 5.3 تا 7.4
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

210,000 تومان
سالانه
سفارش دهید

3 گیگابایت لینوکس

• پهنای باند ماهانه نامحدود!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• هارد SSD NVMe
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 5.3 تا 7.4
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

280,000 تومان
سالانه
سفارش دهید

5 گیگابایت لینوکس

• پهنای باند ماهانه نامحدود!
• کنترل پنل قدرتمند Cpanel
• هارد SSD NVMe
• پشتیبانی از My SQL
• پشتیبانی از پی اچ پی 5.3 تا 7.4
• بانک اطلاعاتی نامحدود
• صندوق پست نامحدود
• زیر دامنه نامحدود

36,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید