اخبار

ثبت پسوند جدید app.

دولت هاست > اخبار > ثبت پسوند جدید app.

2 خرداد 1397


دامنه با پسوند app. یکی از پسوندهای جدید است که امتیاز آن متعلق به شرکت گوگل است.
دولت هاست به عنوان نماینده ثبت دامنه بین المللی ثبت این پسوند را انجام می دهد.
این پسوند بسیار مناسب برای دامنه سایت های ارائه دهنده اپ و خدمات اپیلیکشن می باشد.

ثبت آنی و بنام خریدار انجام می شود.

امکان ثبت نام دامنه های رند در این پسوند وجود دارد بنابراین فرصت را از دست ندهید!

جهت ثبت این پسوندها کلیک کنید

با احترام / بخش فروش

« برگشت