اخباراخطار مهم راجع به دامنه های بین المللی

دولت هاست > اخبار > اخطار مهم راجع به دامنه های بین المللی

 NovNov/SatSat/2013201320132013


لطفا هر چه سریعتر نسبت به تمدید کلیه دامنه های بین المللی ثبت شده در دایرکت ای که از تاریخ انقضای آنها یک ماه یا کمتر باقی مانده است ؛ اقدام نمایید. طبق اعلامیه شرکت دایرکت ای (ریسلر کلاب) این دامنه ها (یعنی دامنه هایی که expire شده یا در وضعیت redemptionهستند و یا تاریخ انقضای آنها نزدیک است ) ممکن است پس از انتقال که از تاریخ 5 نوامبر توسط دایرکت ای (resellerclub) صورت می گیرد امکان تمدید نداشته باشند. ( دامنه های IR شامل این روند نمی شوند )

« برگشت