اخبارعدم تمدید دامنه های خارجی از تاریخ 5 لغایت 30 نوامبر

دولت هاست > اخبار > عدم تمدید دامنه های خارجی از تاریخ 5 لغایت 30 نوامبر

 NovNov/TueTue/2013201320132013


باسلام

پیرو اطلاعیه های قبل و جهت اطلاع شما از شرایط فعلی و تغییرات پیش رو، موارد را بشرح زیر به آگاهی شما می رسانیم:

مطابق انتظار و با توجه به موارد مطرح در اطلاعیه های قبل، به دلیل تحریم هم اینک دسترسی، تمدید و انتقال دامنه در Directi امکان پذیر نمی باشد و فقط ثبت دامنه جدید فراهم می باشد.

تا تاریخ 30 نوامبر امکان تمدید، انتقال و تغییر DNS دامنه وجود نخواهد داشت، چنانچه دامنه ای در این فاصله در سیستم دولت هاست جهت تمدید پرداخت مالی شود، تمدید آن به آینده موکول خواهد شد و مشتریان با توجه به ارسال خبرنامه و اطلاع قبلی موظف هستند تا قبل از آن اقدام به تمدید نمایند و مسئولیتی جهت منقضی شدن در این تاریخ متوجه ما نخواهد بود.

با احترام

« برگشت