اخبارکاهش تعرفه ثبت دامنه آی آر و بین المللی

دولت هاست > اخبار > کاهش تعرفه ثبت دامنه آی آر و بین المللی

 JulJul/WedWed/2015201520152015


تعرفه ثبت دامنه آی آر یکساله از 4500 تومان یه 4000 تومان کاهش یافت.
همچنین تعرفه تمدید دامنه های بین المللی دات کام از 42 هزارتومان به 40 هزارتومان کاهش یافت.
قابل ذکر است که تعرفه ثبت دامنه های آی آر این مرکز پایین ترین تعرفه ثبت دامنه در کشور می باشد و دولت هاست تنها مرکزی است که ثبت آنلاین و لحظه ای دامنه های نقطه آی آر را با تعرفه نمایندگی مرکز نیک ارائه می کند.

جهت مشاهده جدول تعرفه های ثبت دامنه به صفحه زیر مراجعه نمایید:

http://www.dolathost.com/domain/register
« برگشت