اخبارارائه و صدور انواع گواهینامه SSL

دولت هاست > اخبار > ارائه و صدور انواع گواهینامه SSL

 AugAug/FriFri/2015201520152015


امکان صدور و ارائه انواع گواهینامه SSL در این مرکز فراهم شد.
تمامی گواهینامه های صادر شده بصورت آنلاین صادر و از طریق بخش کاربری قابلیت تمدید و مدیریت را دارند.
گواهینامه ها از آخرین تکنولوژی رمز نگاری SHA-256 برخوردار و حداقل تا 10 هزار دلار بیمه و از کیفیت، امکانات و قیمت مناسب برخوردار هستند.
امکان صدور از 1 تا 3 سال وجود دارد و تمامی کاربران عضو سامانه دولت هاست می توانند از گواهینامه SSL رایگان نسخه 30 روزه که بصورت آنی ایجاد و فعال می گردد استفاده نمایند.
« برگشت