اخباررفع مشکل ورود کاربران به سیپنل

دولت هاست > اخبار > رفع مشکل ورود کاربران به سیپنل

 FebFeb/SatSat/2016201620162016


با توجه به مشکل ورود کاربران به سیپنل آی پی سرور لینوکس تغییر کرد.
کاربران می توانند با ورود به بخش کاربری خود بصورت مستقیم وارد سیپنل شوند و یا از آی پی جدید سرور که در بخش سرویس میزبانی آن ها درج شده برای ورود به سیپنل استفاده نمایند.

با احترام
« برگشت