اخبارارتقاء پهنای باند سرویس های میزبانی ویندوز

دولت هاست > اخبار > ارتقاء پهنای باند سرویس های میزبانی ویندوز

 NovNov/WedWed/2012201220122012


 

پهنای باند کلیه سرویس های میزبانی ویندوز مطابق جدول زیر ارتقاء یافت:

 

100 مگابایت - 100 گیگ پهنای باند ماهانه

200 مگابایت - 200 گیگ پهنای باند ماهانه

500 مگابایت - 500 گیگ پهنای باند ماهانه

1000 مگابایت - 1000 گیگ پهنای باند ماهانه

این ارتقاء جهت رضایت کاربران به رایگان صورت گرفته و از این پس کلیه سرویس های میزبانی ویندوز با مشخصات فوق و بدون افزایش قیمت به فروش خواهد رسید.

 

« برگشت