اخبارقطع بودن خدمات ثبت دامنه مرکز نیک (23 اسفند)

دولت هاست > اخبار > قطع بودن خدمات ثبت دامنه مرکز نیک (23 اسفند)

 MarMar/SunSun/2016201620162016مشکل وب سرور مرکز نیک در ساعت 8 بعدازظهر برطرف و تمام سفارشات ثبت شده انجام شدند.

وب سرور ثبت دامنه مرکز نیک www.nic.ir از صبح امروز 23 اسفند از دسترس خارج شده است و امکان ثبت دامنه نقطه آی آر در حال حاضر وجود ندارد.
سفارشات ثبت و تمدید ثبت شده، پس از برقراری مجدد این مرکز انجام خواهد شد.

با احترام

« برگشت