اخبارثبت آنلاین 170 پسوند جدید دامنه بین المللی

دولت هاست > اخبار > ثبت آنلاین 170 پسوند جدید دامنه بین المللی

 DecDec/SunSun/2016201620162016


دولت هاست امکان ثبت بیش از 170 پسوند جدید ارائه شده توسط آیکان را فراهم کرده است.

این پسوندهای جدید فرصتی بی نظیر برای ثبت دامنه های رند و ارزشمند برای مشاغل و کسب و کارها به شمار می رود.

تمامی این پسوندهای بصورت آنی قابل بررسی (هویز) بوده و برخی از پسوندها برای اولین بار توسط دولت هاست برای ثبت ارائه شده است.

نمونه پسوندهای قابل ثبت خاص: shop | .red | .blue | .click | .news | .video | .taxi. |   و ...

برای مشاهده تمامی پسوندها و تعرفه و ثبت آنلاین این پسوندهای خاص کلیک کنید:

ثبت آنلاین دامنه

« برگشت