اخباراتمام آفر پسوند xyz

دولت هاست > اخبار > اتمام آفر پسوند xyz

 NovNov/FriFri/2017201720172017


 
 
با سلام،
 
با توجه به اتمام آفر ثبت پسوند xyz از سوی رحیستر ترکیه، امکان ثبت این پسوند با تخفیف (آفر) وجود نداشته و فقط با تعرفه عادی قابل انجام است.
 
هنگام ثبت این پسوند به این نکته و مبلغ واریزی خود در سفارش دقت کنید.
 
با احترام / بخش فروش
« برگشت