اخبارافزایش تعرفه ثبت دامنه از سوی مرکز نیک

دولت هاست > اخبار > افزایش تعرفه ثبت دامنه از سوی مرکز نیک

 JunJun/SatSat/2013201320132013


از روز 1 تیر 92 قیمت ثبت دامنه از سوی مرکز نیک www.nic.ir افزایش یافته است و بر روی قیمت های ثبت دامنه بصورت همگانی تاثیر گذاشته است.

هزینه ثبت و یا تمدید دامنه (یکساله) در پرتال دولت هاست از 4400 تومان به 5000 تومان تغییر کرده است و ثبت و یا تمدید (پنج ساله) بدون تغییر با هزینه 15 هزارتومان انجام می شود.

کاربرانی که به هر دلیل سفارشات با هزینه قبلی ثبت کردند و پرداخت آن را انجام نداده بودند فاکتور آن ها حذف و بایستی از این تاریخ با هزینه جدید نسبت به ثبت یا تمدید دامنه خود اقدام نمایند.

« برگشت