مرکز آموزش

دسته بندی ها

اتصال دامنه به هاست 1

آموزش چگونگی اتصال دامنه به هاست

دامنه های بین المللی 21

آموزش ثبت و مدیریت دامنه های بین المللی: دات کام و ...

دامنه های ملی آی آر 24

آموزش ثبت دامنه ایرانی - آی آر

مقالات

 اطلاعات پسوند دامنه ها

دامنه نام منحصر بفردی است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد و از چند قسمت...

 انتخاب دامنه مناسب

برای انتخاب یک دامنه مناسب اول باید سپس نوع زمینه را مشخص کنید این دامنه شخصی است یا تجاری؟...

 بررسی DNS های یک دامنه

توجه داشته باشید بعد از تغییر DNS های دامنه اعمال کامل تغییرات بین 24 تا 72 ساعت انجام خواهد...