مرکز آموزش

مقالات

 آموزش اتصال به درگاه بانک ملت

در ماژول سیستم نرم افزاری خود آدرس های وب سرویس جدید بانک ملت باید تنظیم گردد. همچنین آی پی سرور...

 راهنمای پرداخت اینترنتی

اطلاعاتی که در سایت درگاه بانکی از کاربر درخواست می شود شماره کارت عددی ۱۶ رقمی که روی...