مرکز آموزش

غیرفعال کردن کش cache

<FilesMatch "\.(css|flv|gif|htm|html|ico|jpe|jpeg|jpg|js|mp3|mp4|png|pdf|swf|txt)$">
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive Off
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
FileETag None
Header unset ETag
Header unset Pragma
Header unset Cache-Control
Header unset Last-Modified
Header set Pragma "no-cache"
Header set Cache-Control "max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate"
Header set Expires "Thu, 1 Jan 1970 00:00:00 GMT"
</IfModule>
</FilesMatch>


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟  پرینت این مقاله

در همین زمینه


افزایش حجم آپلود-upload max size

برای رفع مشکل کمبود زمان اجرا شدن آپلود فایل ها و افزایش حجم هر آپلود در پی اچ پی کد زیر را در...

غیر فعال کردن magic_quotes

زمان ورود به file manager تیک show hidden files را بزنید . بر روی فایل htaccess. کلیک کنید و...

رفع مشكل دانلود فايلهای تصويری

در برخي مواقع با توجه به تغييرات در شركت هاي سرويس دهنده اينترنت امكان دانلود فايلهاي تصويري...

افزایش suhosin برای post و request

خط های زیر را به فایل httacess خود اضافه کنید: php_value suhosin.post.max_vars 8000php_value...

محدود کردن دسترسی یک سایت فقط با آی پی ایران

برای محدود کردن دسترسی یک سایت و یا پوشه براحتی می توانید یک فایل .httacess در مسیر روت یا پوشه...