مرکز آموزش

مقالات

 Name Server های دولت هاست چیست؟

هر سرویسی از یک سرور استفاده می کند، نام های سرور اختصاص یافته به هاست شما هنگام خرید بصورت ایمیل...

 اتصال چند دامنه به هاست (Park Domain -Aliases Domain)

  چگونه می توانی چند دامنه مختلف را به یک هاست میزبانی متصل کرد؟ (Park Domain -Aliases Domain)...

 بعد از تغییر در Name Server های یک دامنه چه مقدار زمان برای اعمال در تمام اینترنت لازم است؟

بعد از اضافه کردن Name server ها و یا تغییر آنها میبایست بین 24 تا 48 ساعت برای تغییر کامل و...

 چطور می توان روی دامنه اصلی یک alias ساخت و چه تنظیماتی باید انجام داد؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 چگونه می توان یک رکورد جدید برای یک دامنه خاص به DNS سرور اضافه نمود؟

بعد از ارتباط با کنترل پنل از قسمت زیر این کار انجام می شود. Web Site & Domain / DNS Setting...

 چگونه میتوان چند domain را به یک website اختصاص دهید که همه domain ها یک website را نشان بدهند ؟ ( aliasیا parked domain )

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 چگونه میتوان یک domain جدید را به host اضافه نمود؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 چگونه میتوان یک دامنه را برروی دامنه دیگری redirect یا forward کرد؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 چگونه یک subdomain به domain خود اضافه کنید؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...