مرکز آموزش

مقالات

 ایجاد سیستم پاسخگویی خودکار پست الکترونیکی به چه روشی انجام می شود؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 ایجاد یک alias برای یک کاربر پست الکترونیکی به چه روشی انجام می شود؟

روش در صفحه درزیر قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 ایجاد یک alias برای یک کاربر پست الکترونیکی به چه روشی انجام می شود؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 ایجاد یک حساب پست الکترونیکی به چه روشی انجام می شود؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 تنظیم کردن Forwarding برای Email Accounts های کاربران از چه طریقی انجام می پذیرد؟

روش در صفحه درزیر قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 تنظیمات Outlook جهت استفاده از سرویس ایمیل چیست؟

به راهنمای زیر مراجعه کنید Tidc op user guide Outlook 2007 و یا برای Outlook express: Tidc op...

 تنظیمات ایمیل برای ارسال میل از طریق سایت وب من چیست؟

برای ارسال میل از طریق وب باید تنظیمات به صورت زیر انجام شود:SMTP address: localhost SMTP port: 25

 دسترسی به webmail از چه طریق امکان پذیر است؟

برای ورود به محیط webmail از آدرس زیر استفاده کنید:webmail.yourdomain.comدقت داشته باشید برای...

 چرا ابزار های وبمیل نمایش داده نمی شود؟

برای استفاده از هورد باید از firefox یا ie7 به بالا استفاده کنید.

 چگونه می توان وبمیل را فارسی کرد؟

فارسی کردن وب میل هورد:وارد پنل شوید - >> بخش options را انتخاب کنید - >> بخش Locale...

 چگونه می توان پسورد مربوط به یک پست الکترونیکی را تغییر داد؟

با نصب Mail Enable Enterprise این کار از طریق Webamil انجام پذیر است.بعد از ورود به webmail در...

 چگونه می توان یک آدرس Email جدید ساخت؟

روش در صفحه درزیر قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 چگونه پسورد مربوط به کاربر ایمیل را عوض کنم؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 کتابچه آدرس چیست و چگونه کار می کند؟

كتابچه آدرس محلي است كه مي توانيد نشاني پست الكترونيك و ديگر مشخصات افرادي كه با ايشان در تماس...