مرکز آموزش

مقالات

 بازگردانی فایل پشتیبان (بک آپ) از طریق کنترل پنل پلسک

از طریق PHPmyAdmin این کار قابل انجام است.برای این کار در کنترل پنل ابتدا از زبانه Website and...

 تغییر collation (فونت فیلدها) به چه شکل است؟

از طریق PHPmyAdmin این کار قابل انجام است.برای این کار در کنترل پنل ابتدا از زبانه Website and...

 تهیه نسخه پشتیبان بر روی سرور مرکز داده و بازگردانی آن

از تمامی اطلاعات میزبانی وب هر هفته و ماهانه بک اپ اتوماتیک گرفته می شود، جهت بازگردانی کافیست از...

 مدیریت پایگاه داده از طریق phpMyAdmin

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

 نحوه ساخت پایگاه داده چگونه است؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می باشد:...

 چگونه مینوان رکورد ها و جداول از طریق کنترل پنل مشاهده نمود؟

از طریق PHPmyAdmin این کار قابل انجام است.برای این کار در کنترل پنل ابتدا از زبانه Website and...

 گرفتن فایل پشتیبان از پایگاه داده و بازگردانی آن از طریق کنترل پنل پلسک چگونه است؟

از طریق PHPmyAdmin این کار قابل انجام است.برای این کار در کنترل پنل ابتدا از زبانه Website and...