مرکز آموزش

آموزش اتصال به درگاه بانک ملت

در ماژول سیستم نرم افزاری خود آدرس های وب سرویس جدید بانک ملت باید تنظیم گردد.

همچنین آی پی سرور ما باید به بانک اعلام گردد.

آی پی درگاه بانکی در بخش سرویس های میزبانی شما درج می شود.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟  پرینت این مقاله

در همین زمینه


راهنمای پرداخت اینترنتی

اطلاعاتی که در سایت درگاه بانکی از کاربر درخواست می شود شماره کارت عددی ۱۶ رقمی که روی...