گارانتی بازگشت وجه

شرایط بازگشت وجه تا 7 روز

(ما موارد زیر را در برگرداندن مبلغ قرار داد، گارانتی می کنیم)
 

  تمام سرویس های میزبانی لینوکس و ویندوز شامل 7 روز گارانتی بازگشت وجه را دارا هستند.
در صورتی که کاربر از سرویس خود، استفاده غیر مجاز ( بر طبق توافق نامه) نکرده باشد، بدون هیچ سوالی، می توانید قرار داد خود را فسخ و پول خود را پس بگیرید. عودت وجه فقط به حساب کاربری کاربر قابل انجام است.
توجه : شرایط و فراگرد فسخ معامله و بازگشت هزینه تا هفت روز و فقط به موجب مواد 37 و 38 قانون تجارت اکترونیک ممکن میباشد و خارج از آن به هیچ وجه امکان بازگشت هزینه وجود ندارد. (لطفا جهت مشاهده متن قانون تجارت الکترونیکی کلیک کنید)
دامنه ها ( تمام پسوند ها) شامل گارانتی بازگشت وجه نیست.
هنگام عودت وجه، هیچ مبلغی از رقم بازگشتی تحت عناوین کارمزد مالی، یا بانکی یا هر مورد دیگر، کسر نخواهد شد.
گارانتی بازگشت وجه تنها برای خرید اولیه کاربران اعمال خواهد شد و برای تمدید خدمات قابل اجرا نیست.