اخبارثبت و تمدید دامنه (دامین) .live

دولت هاست > اخبار > ثبت و تمدید دامنه (دامین) .live

 21 مرداد 1398 (16:24)


ثبت و تمدید پسوند جدید دامنه live. با تخیف ویژه رجیستر انجام می شود.

اعتبار آفر تخفیف: 30/09/2019

آفر تخفیف فقط برای ثبت سال اول بوده و شامل هزینه انتقال و تمدید و ثبت سال های بعد را نمی شود.

هم اکنون با قیمت ثبت 50 هزارتومان می توانید این پسوند را ثبت کنید! کلیک کنید 

« برگشت