مرکز آموزش

مدیریت پایگاه داده از طریق phpMyAdmin

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می باشد:
http://www.parallels.com/doc/tutorials/Plesk/Plesk9.0/eu/plesk9-phpMyAdmin.html

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟  پرینت این مقاله

در همین زمینه


نحوه ساخت پایگاه داده چگونه است؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می باشد:...

بازگردانی فایل پشتیبان (بک آپ) از طریق کنترل پنل پلسک

از طریق PHPmyAdmin این کار قابل انجام است.برای این کار در کنترل پنل ابتدا از زبانه Website and...

گرفتن فایل پشتیبان از پایگاه داده و بازگردانی آن از طریق کنترل پنل پلسک چگونه است؟

از طریق PHPmyAdmin این کار قابل انجام است.برای این کار در کنترل پنل ابتدا از زبانه Website and...

تهیه نسخه پشتیبان بر روی سرور مرکز داده و بازگردانی آن

از تمامی اطلاعات میزبانی وب هر هفته و ماهانه بک اپ اتوماتیک گرفته می شود، جهت بازگردانی کافیست از...

چگونه مینوان رکورد ها و جداول از طریق کنترل پنل مشاهده نمود؟

از طریق PHPmyAdmin این کار قابل انجام است.برای این کار در کنترل پنل ابتدا از زبانه Website and...