مرکز آموزش

تهیه نسخه پشتیبان بر روی سرور مرکز داده و بازگردانی آن

از تمامی اطلاعات میزبانی وب هر هفته و ماهانه بک اپ اتوماتیک گرفته می شود، جهت بازگردانی کافیست از بخش کاربری خود یک درخواست با محتوای بازگردانی بک آپ برای پشتیبانی ارسال نمایید، تا به دلخواه شما از دو نسخه پشتیبان موجود اطلاعات شما فوراً بازگردانی گردد.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟  پرینت این مقاله

در همین زمینه


نحوه ساخت پایگاه داده چگونه است؟

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می باشد:...

مدیریت پایگاه داده از طریق phpMyAdmin

روش در صفحه زیر در قالب فایل ویدیو قابل مشاهده می...

بازگردانی فایل پشتیبان (بک آپ) از طریق کنترل پنل پلسک

از طریق PHPmyAdmin این کار قابل انجام است.برای این کار در کنترل پنل ابتدا از زبانه Website and...

گرفتن فایل پشتیبان از پایگاه داده و بازگردانی آن از طریق کنترل پنل پلسک چگونه است؟

از طریق PHPmyAdmin این کار قابل انجام است.برای این کار در کنترل پنل ابتدا از زبانه Website and...

چگونه مینوان رکورد ها و جداول از طریق کنترل پنل مشاهده نمود؟

از طریق PHPmyAdmin این کار قابل انجام است.برای این کار در کنترل پنل ابتدا از زبانه Website and...